TEATER   
   EMMA

Sentimentalist

Av Per Bogstad Gulliksen

SENTIMENTALIST er en visningstrilogi som undersøker om kjærlighet uten sannhet er sentimentalitet. Kravet om sannhet hos skuespilleren er velkjent. Dog; sannhet uten nåde blir brutalt. Sannhet uten kjærlighet er brutalitet. Er kjærlighet uten sannhet sentimentalitet? Er skuespillerens sentimentalitet en abstrakt eller påtatt kjærlighet for menneskeligheten? Trenger sentimentalitet bare en optimistisk spekulasjon, en tilgjort menneskelighet for skuespilleren? Hvilke verdier kan man tillegge skuespillerens sentimentalitet? Kanskje en av de største forvrengninger i måten mennesker forstår sentimentalitet på er nettopp det at vi forvirrer den med kjærlighet.