TEATER   
   EMMA

Horseacts for beginners

Av Maja Clementsen Hansen og Mari Dahl Sæther

Prosjektet vårt er en refleksjon over menneskets og skuespillerens gradvise separasjon fra naturen, og den sykdom det medfører. I et forsøk på å gjenfinne helligheten i verden, har vi levd med hester på en avsidesliggende gård. Vi har arbeidet med dem, meditert med dem, gått på tur med dem. Erfaringene har vi komprimert til et helt nytt begrep; horseacts.

Dette er en drøm for fremtiden, en ny sjanse. Skal vi gripe den må vi gjøre det som nybegynnere.

Horseact

/hå:ɹsækt/ Eng., subst.
  1. Handling som indikerer interaksjon mellom skuespiller og hest.
  2. Handling som indikerer snik-interaksjon mellom skuespiller og publikum.
  3. (folkelig, eng.) ”A fool’s leap”, narresprang, handling som virker verdiløs/overflødig sett i forhold til den herskende samfunnsorden.
  4. Helt ren handling som utføres uten frykt for å feile eller begjær etter å lykkes.
  5. En frihetsdans.
  6. Paradigmeskift – en informasjonsbølge som skyller inn og ut og koker over og endevender det hele.