TEATER   
   EMMA

Hide your love away

Av Kasper Skovli Botnen og Petter Winther

To menn møtes i et rom for å fortelle hverandre historier. Og for å spille musikk og danse. Og for å drikke øl og være menn sammen. I et mannefellesskap.

Dette er de sanne historiene om en rekke moderne nordmenn som aktivt skjuler sin seksuelle legning for omverdenen. Det er også en historie om to menn som forsøker å undersøke hva det vil si å være en mann. Og hvorfor noen av oss ikke får det til.

HIDE YOUR LOVE AWAY er avgangsforestillingen til skuespillerstudentene Kasper Skovli Botnen og Petter Winther. I løpet av en serie workshops og en ti uker lang prøveperiode har skuespillerne, i stedet for å følge én overordnet kunstnerisk idé, samarbeidet med 14 ulike scenekunstnere som på ulike måter har tilbudt sine innfallsvinkler. Tilbudene fra de ulike scenekunstnerne utgjør grunnmaterialet i forestillingen. I tillegg har dramaturg Henriette Vedel veiledet studentene i strategier for å bruke dokumentarisk materliale i teater.