TEATER   
   EMMA

Grøftetildragelsesmysteriet

Av Andreas Stoltenberg Granerud, etter Thure Erik Lund

«At jeg nå ikke makter annet enn å karakterisere meg som et såkalt åndsmenneske, er et resultat av at jeg i løpet av de årene som skulle være de rikeste i en manns liv, viterlig gikk fra nederlag til nederlag, fra den ene skuffelsen til den andre, og fra en feilvurdering til en ny feilvurdering, som var enda verre, siden jeg ustanselig vurderte den forrige feilvurderingen feil, noe jeg forsøkte å trøste meg med at er et symptomastisk trekk ved de fleste mennesker, så også ved meg selv, ettersom jeg nå en gang har tilegnet meg denne vanen å gjøre feilvurderinger. For når feilvurderingene har blitt en vane, er det aldeles umulig å komme ut av. Men feilvurderingene kan allikevel være levelige, en må bare lære seg å leve som en feilvurderer. Det er en hard skole.»
– fra Grøftetildragelsesmysteriet